Over PAØTZ

 

Wie is PA0TZ :

Mijn opa, Wim Cantineau, was ook een Zend-Amateur en hielp hier in Nederland, toen in Februari 1953 de “Watersnoodramp” gebeurde in Zeeland, mijn opa hielp met de communicatie tussen Zeeland en de rest van Nederland, en de Zend-Amateurs in Nederland, inclusief overheidsdiensten, zoals het leger, luchtmacht, marine, KPN, etc ……..

Veel mensen zijn verdronken, maar als gevolg van de Zend-Amateur vaardigheden van mijn grootvader, en andere Zend-Amateurs in Zeeland en Nederland waren zij in staat om mensen te helpen, hulp te krijgen waar dat nodig was en levens te redden.

De zelf gebouwde tranceiver die hij altijd gebruikte, schonk ik aan het “Watersnood Museum” in Nederland, daar zal hij in een permanente opstelling komen te staan, welke nog gerealiseerd dient te worden.

Mijn opa is Silent-Key sinds 1984, maar is niet vergeten, zijn call was PA0TZ.


English Version :

Who is PA0TZ :

My grandfather, Wim Cantineau, was also a HAM Radio Amateur and helped in the Netherlands, when in February 1953 the “Watersnood” was done in Zeeland, my grandfather helped with communication between Zeeland and the rest of the Netherlands, and the HAM-Radio Operators in Netherlands, including government agencies, including the army, air force, navy, KPN, etc ……..

Many people have drowned, but due to the sending-Amateur skills from my grandfather and other HAM Operators in Zeeland and the Netherlands, they were able to help people, get help where it was needed and to save lives.

The self-built transceiver which he always used, I donated to the “Watersnood Museum” in the Netherlands, where he will face in a permanent setup, which has yet to be realized.

My grandfather is Silent Key since 1984, but has not been forgotten, his call was PA0TZ.

Hieronder een aantal foto’s van de open dag van het Watersnood Museum, waar de zender van PAØTZ tentoongesteld word, tijdens de Open Dag wordt ook het verhaal van 1953 verteld en hoe belangrijk de rol van Zend-Amateurs is bij Nood-Situatie’s, toen en nu.

De zender komt in een permanente opstelling te staan, deze wordt nog gerealiseerd.